Welkom op de website Leven uit de Bron!

Door middel van deze website wordt u geïnformeerd over de visie en doelstellingen van de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep "Leven uit de Bron"

Memoires van Marius Noorloos verschenen

Memoires van Marius Noorloos verschenen

Het ontstaan van de methode Leven uit de Bron kan niet los worden gezien van de persoonlijke ontwikkeling en levensgang van ds. Marius Noorloos, de geestelijk vader van Leven uit de Bron. Hoe zijn gemeenteopbouw-methode verweven is met zijn persoonlijke geschiedenis, beschrijft Marius Noorloos in Gaandeweg verder – via leven uit de Bron. Geestelijk testamentLees meer overMemoires van Marius Noorloos verschenen[…]