Leven uit de Bron geeft een bron van leven.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Consulent Aalt Visser naar Zimbabwe

Komende tijd zal Leven uit de Bron het zonder consulent ds. Aalt Visser moeten doen. Aalt heeft jarenlang kerkenraden bijgestaan die het gedachtengoed van Leven uit de Bron in de eigen gemeente handen en voeten willen geven.

Missiologie

Aalt en zijn vrouw Anneke hopen in november naar Zimbabwe te vertrekken. (Het gaat om hun tweede uitzending naar dat land.) Bij beiden is het verlangen gegroeid opnieuw uitgezonden te worden naar een plek in het buitenland, in dienst van hun grote Zender. Aalt gaat missiologie doceren aan het Murray Theological College van de Reformed Church in Zimbabwe. Een belangrijke doelstelling daarbij is de verdere ontwikkeling van het missionaire programma van de kerk in Zimbabwe. De uitzending is voor tweeëneenhalf jaar. Aalt heeft ons laten weten dat hij ook in Zimbabwe kerken zal laten delen in het gedachtengoed van Leven uit de Bron.
Aalt is nu nog als predikant binnen de PKN verbonden aan de hervormde gemeente te Garderen en de protestantse wijkgemeente Sion te Bussum.
Leven uit de Bron wenst Aalt en Anneke Gods zegen toe bij de voorbereidingen voor hun vertrek.

Samenvatting

Verhalen