Leven uit de Bron geeft een bron van leven.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Acht deelnemers cursus Bezield Beleid

Deze maand (september 2017) start de cursus Bezield Beleid met acht deelnemers. De deelnemers worden opgeleid tot consulent voor Leven uit de Bron. Na afronding mogen de consulenten plaatselijke kerken begeleiden die met Leven uit de Bron een impuls willen geven aan gemeenteopbouw.

Enthousiast

De deelnemers hebben bij Leven uit de Bron al een of meer cursussen gevolgd. (Dat is een voorwaarde voor het volgen van de cursus Bezield Beleid.) Zij zijn enthousiast over de basisprincipes van Leven uit de Bron en hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met toepassing van Leven uit de Bron in de eigen gemeente. De cursus duurt twee jaar.

Op dit moment zijn ds. Hugo Bos (GKv) en ds. Jelle de Kok (PKN) consulent. Leven uit de Bron had nog een consulent, ds. Aalt Visser (PKN), maar die hoopt komend najaar te vertrekken naar Zimbabwe.

Niet alle acht deelnemers zijn van plan als consulent aan de slag te gaan. Een aantal wil de cursus benutten als coaching bij het werken met Leven uit de Bron in de eigen gemeente.

Toepassing van Leven uit de Bron in plaatselijke kerk is op verschillende manieren mogelijk:

  • Een kerkenraad stuurt zijn predikant/voorganger naar Leven uit de Bron. De predikant/voorganger volgt (eventueel samen met een kerkenraadslid) de basiscursus Werken aan de kern van de kerk. De predikant/voorganger kan er vervolgens voor kiezen zich verder te laten coachen door de cursus Bezield Beleid te volgen.
  • Een kerkenraad laat zich bijstaan door een consulent om te gaan werken aan gemeenteopbouw volgens Leven uit de Bron. (Niemand gaat hierbij op cursus. Eigenlijk volgt de kerkenraad als geheel cursus.)

Samenvatting

Verhalen