Leven uit de Bron geeft een bron van leven.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Vruchtbaar omgaan met verschillen

Zesdaagse training voor predikanten

Trainer

Drs. Jelle de Kok

Diversiteit is mooi, maar in de praktijk loopt elke predikant of kerkelijk werker er tegenaan dat verschillen leiden tot geschillen. Kleine en grote conflicten, ze slurpen energie en zorgen soms voor slapeloze nachten. Want hoe moet je ermee omgaan? Wie helpt je erbij? Welke rol speelt juist ook bij verschillen en geschillen in de gemeente van Christus het Evangelie en het geloof dat je met elkaar deelt? Hoe voorkom je een standpuntendiscussie die slechts leidt tot verwijdering en vervlakking?

 • De training leert je op constructieve en vruchtbare wijze met verschillen en geschillen om te gaan.

Onderlinge geloofsopbouw door middel van het voeren van het geloofsgesprek baant de weg voor toenadering en verdieping. Essentieel is daarbij de aandacht voor de bevrijdende en vernieuwende invloed van de Heilige Geest. Verschillen en conflicten veranderen daardoor van een last in een uitdaging. Conflicthantering verandert in gemeenteopbouw.

De training leert je om samen met je kerkenraad leiding te geven aan het constructief omgaan met verschillen en geschillen. Deelnemers ondervinden zelf de verschillende fases van het leerproces door de verbinding te leggen met geloofsopbouw. Het consequent beoefenen van het geloofsgesprek, het delen van persoonlijk wel  en wee, en hierop aansluitende bezinning en bijbehorende activiteiten vormt daarin de rode draad (CBA-methode).

 • Van deelnemers wordt inbreng verwacht in de vorm van een concrete casus uit de plaatselijke situatie.

Opgedane inzichten en ervaringen worden verwerkt met de kerkenraad en vervolgens toegepast in de gemeente. Dit leerproces heeft allereerst een positieve invloed op de onderlinge relaties en de saamhorigheid en bevordert bovendien een vruchtbare samenwerking.

In deze training gaat het naast de nodige aandacht voor de theorie vooral om praktische oefeningen. Ook positie, functie en aandeel van de voorganger komen daarbij aan de orde.

De gecertificeerde trainer, ds. Jelle de Kok is werkzaam als predikant-toeruster PKN om te helpen in processen van geestelijke verdieping en zo te komen tot inspirerend gemeenteopbouw. Hij werkt zelf al 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeenteopbouw volgens Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron en heeft ervaring als begeleider van herstel- en opbouwprocessen in diverse gemeenten.

Waarom deze training volgen?

 • Leer samen met de kerkenraad leiding geven aan constructief omgaan met verschillen en geschillen
 • Krijg goed inzicht in gemeenteopbouw via geloofsopbouw, toegepast op conflicthantering
 • Ontwikkel attitude en vaardigheid om anderen te stimuleren tot existentiële geloofsgesprekken
 • Ontwikkel attitude en vaardigheid om tot concrete bouwstenen te komen (CBA-methode) voor het constructief omgaan met verschillen en geschillen

Doelgroep

Iedere predikant of kerkelijk werker die zelf werkzaam is in een gemeente kan meedoen. Het is aan te bevelen (maar niet verplicht) eerst de basistraining Samen bouwen aan de kern van de kerk  te volgen. Overleg in geval van bestaande ernstig verstoorde relaties met de trainer, ds. Jelle de Kok, over de beste route.

Voorbereiding en participatie

 • Literatuurstudie, waaronder gedeeltes uit het boek Groeien bij de Bron en het basisboek Leven uit de Bron
 • Een casus indienen en verwerken
 • Documenteren en bespreken van je persoonlijke ontwikkeling en die van de gemeente

De trainingsdagen bestaan uit het praktiseren van de methodiek van Leven uit de Bron, verdiepen van inzichten daarin, en het bespreken van een door de deelnemers aangedragen casus.

Certificaat

Deelnemers ontvangen onder de volgende voorwaarden een certificaat als bewijs van deelname:

 • Actieve participatie in de training (ten minste 5 trainingsdagen present)
 • Door middel van overleggen van casus aantonen inzicht te hebben in het leerproces om via de CBA-methode constructief bezig te kunnen zijn met verschillen en geschillen

Praktische informatie

Cursusdagen: in onderling overleg bij voldoende belangstelling
Uiterste inschrijfdatum: voorlopig geenLocatie: TUKampen
Aantal deelnemers: min. 10 – max. 15
Omvang: 3,5 EC (36 uur trainingsdagen; 20 uur persoonlijke voorbereiding; 42 uur verwerking met kerkenraad; de studiebelasting voor een ‘waarnemer’ (geen verwerking met kerkenraad) bedraagt 56 uur, 2 EC)

Kosten: € 945,-

Opgave via info@levenuitdebron.nl

Verhalen