Cursus ‘Heilige Geest’

Cursus Heilige Geest

Een cursus van drie avonden om te ontdekken wie de Heilige Geest is en hoe die in ons leven werkt.

Inhoud

Elke avond staat een vraag centraal:

  • 1e avond: Wie is de Heilige Geest. Hoe is Hij actief in schepping en herschepping
  • 2e avond: Hoe vormde de Heilige Geest de gemeente van Efeze. Wat betekent dat voor ons vandaag.
  • 3e avond: Hoe dienen we anderen met de gaven van Gods Geest? En hoe werkt dat in de praktijk?

Praktische gegevens

De data zijn 8, 15 en 22 september 2020
De tijd is van 20.00 – 22.00 vanaf 19.45 inloop met koffie/thee
Plaats: Hervormd Centrum, Julianastraat 8, Ommen
Onkosten : €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte voor de stichting Leven uit de Bron gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Aanmelden

Opgave voor 1 sept via e-mail: gemeentegroeigroepenommen@live.nl

  • 8 september 2020
  • Ommen
  • Gemeenteleden

Samenvatting