Cursus ‘Ruimte voor de Geest’

Cursus Ruimte voor de Geest in Dronten

Deze cursus is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. En er is ruimte voor persoonlijke vragen. De cursus ‘Ruimte voor de Geest’ is bedoeld voor gemeenteleden die willen nadenken over vragen rond de Heilige Geest.

Inhoud 

  • waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
  • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven
  • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Cursusleider

ds. Jelle de Kok, predikant toeruster. Hij heeft een boek over dit onderwerp geschreven.

Praktisch

De data 30 sept, 7 en 21 okt
De tijden koffie 19.45, aanvang 20:00 uur tot 22.00 uur
Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten
De locatie is kerkgebouw De Lichtboei, De Boeg 37, Dronten.

Er wordt een collecte gehouden voor st. Leven uit de Bron. Deze stichting zet zich in om kerkelijke gemeenten toe te rusten.

Aanmelden

Opgave bij  carolineoosterhoff@outlook.com telefoon: 06-41141420

  • 30 september 2020
  • Dronten
  • Gemeenteleden

Samenvatting