Cursus ‘Ruimte voor de Geest’

Cursus Ruimte voor de Geest in Garyp vanaf 5 nov 2020

Deze cursus is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. En er is ruimte voor persoonlijke vragen. De cursus ‘Ruimte voor de Geest’ is bedoeld voor gemeenteleden die willen nadenken over vragen als:

  • Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
  • Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
  • Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

De data 5, 12 en 26 november
De tijden koffie 19.45, aanvang 20:00 uur tot 22.00 uur
De locatie is zaal achter Andreastsjerke, Greate Buorren 21 Garyp
Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten
Er wordt een collecte gehouden voor Leven uit de Bron. Deze stichting zet zich in om kerkelijke gemeenten toe te rusten.

Opgave bij Geert Benedictus 0623226096 of email g.benedictus@chello.nl

Samenvatting