Cursus ‘Wie is Jezus?’

Wie is Jezus? Cursus in Dronryp

De vraag wie Jezus is heeft vele mensen al bezig gehouden. In deze cursus gaan we op ontdekkingstocht om zo ons beeld van Jezus te vormen. We luisteren naar allerlei stemmen uit de wereld en uit de Bijbel. Doe je mee met deze zoektocht?

Onderwerpen:

1ste avond: wat zeggen de mensen wie ik ben? We kijken naar visies en meningen over Jezus in zijn tijd en in onze tijd en ook wat er al over hem gezegd is voor zijn komst.

2de avond: Wat zegt Jezus over zichzelf? We lezen alle uitspraken die Jezus over zichzelf gedaan heeft.

3de avond: Wat is de betekenis van Jezus’ leven en werken voor ons vandaag, en wat kunnen wij volgens de Bijbel van Jezus vandaag verwachten en wat voor de toekomst?

Cursusleider

ds. Jelle de Kok, predikant toeruster van de PKN en gecertificeerd trainer bij Leven uit de Bron.

Praktische gegevens

Data: 1, 8 en 22 oktober 2020
Tijd: inloop 20:00 uur , aanvang 20.15 tot 22:15 uur
Locatie: Bovenzaal Salviuskerk, Tserkebuorren 1 Dronrijp
Onkosten: er zijn geen onkosten aan deze cursus verbonden, wel pen en Bijbel meenemen. U krijgt stencils op de avond zelf.

Er wordt een collecte gehouden voor de stichting Leven uit de Bron. Deze stichting helpt kerken om via geloofsopbouw tot gemeenteopbouw te komen.

Info/aanmelding

Liesbeth van Zalinge, liesbethvz75@gmail.com, 0517-233500

  • 1 oktober 2020
  • Dronryp
  • Gemeenteleden

Samenvatting