Discipelschapstraining

Cursus ‘Discipelen van Jezus’ in Rijssen. Leren leven in de kracht van Jezus

De cursus start met een verdiepingsweekend in Rijssen op 23 en 24 oktober 2020 en aansluitend is er verwerking en verdieping via een dagboek, video’s en gesprekken in kleine groepen.

Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan. Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven? Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof?

Deze vragen worden behandeld in het verdiepingsweekend op vrijdagavond 23 oktober en zaterdag 24 oktober door ds. Jelle de Kok, predikant toeruster.

Verdieping

Het tweede deel van de cursus bestaat uit het doornemen van een dagboek in 49 dagen. Elke week staat er een thema centraal dat uitgewerkt wordt

Inhoud

1e week: Leven door de Geest
2e week: Vrucht dragen voor God
3e week: Mijn positie in Christus
4e week: Vrij van de wet
5e week: De vrijheid van de Geest
6e week: Leven uit vergeving en het Vaderhart van God
7e week: Als christen leven en dienen

Opzet dagboek, video en groepsgesprekken

 • Elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een uitdaging om over na te denken, een gebed en je eigen reactie.
 • Bij elke dag krijg je via Whatsapp een korte video met onderricht van ds. Jelle de Kok gedurende deze 49 dagen.
 • Elke week kom je bij elkaar in de kleine groep op een moment dat jullie als groep het beste past. Je bespreekt dan met elkaar wat je aansprak, wat je geleerd hebt, en neemt tijd om voor elkaar te bidden. Vragen kunnen via Whatsapp aan ds. Jelle de Kok worden gesteld of eventueel per telefoon. Afhankelijk van de vraag krijg je daar persoonlijk of krijgt de hele groep daar een antwoord op.

Zo willen we op een eigentijdse en dynamische manier Jezus leren volgen vandaag.

Praktische gegevens

 • Verdiepingsweekend 23 okt 19:30 koffie, aanvang 20:00 tot 22:00,
  24 okt 9:00 koffie, aanvang 9:30 tot 15:30.
 • Locatie verdiepingsweekend: volgt nog (afstand is Coronaproef)
 • Onkosten: €25,00 voor het cursusmateriaal Discipelen van Jezus. Een boek van 200 pag A-4 formaat. Zelf voor lunchpakketje zorgen.
 • Groepsgesprekken: mensen worden tijdens het weekend met elkaar verbonden en trekken in de weken daarna met elkaar op. Dat kan via online, via whatsapp of door fysiek bij elkaar te komen.
 • Tijdens het weekend wordt er een collecte gehouden voor de stichting Leven uit de Bron: Zie www.levenuitdebron.nl

Vragen/aanmelding bij Joke Hofman via  Joke.1@hotmail.com of mobiele nr. 0627250266 graag voor uiterlijk 17 oktober 2020.

 • 23 oktober 2020
 • Rijssen
 • Gemeenteleden

Samenvatting