Brongenoot worden

Wordt brongenoot

We nodigen je uit om ons werk voor langere tijd te ondersteunen. Dat kan door brongenoot/donateur te worden. Daarbij ondersteunt u ons maandelijks, jaarlijks of per kwartaaldeel met een bijdrage.

Gift brongenoten

Je kunt dit doen door bij het overmaken van een bedrag aan Stichting Leven uit de Bron: IBAN: NL95 RABO 0300 6388 84, BIC:RABONL2U een periodieke gift te kiezen. Daar kun je dan de frequentie (maandelijks, kwartaal, jaarlijks) van de gift invullen.

Nalatenschap

U kunt stichting Leven uit de Bron als goed doel opnemen in uw testament.

Samenvatting