Leven in de kracht van Jezus

Discipelschapstraining

Leren leven in de kracht van Jezus

Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan. Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven? Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof?

Opzet cursus

We hopen natuurlijk op fysieke ontmoetingen, maar mocht dat nog niet het geval zijn, dan gaan we voor online. Het weekend hebben we opgedeeld in 3 avonden namelijk woensdagavond 27 januari, 10 februari en 24 februari 2021.

Verdieping

De weeklessen, die door een dagboek worden onderbouwd zijn gepland op de volgende woensdagavonden: 17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april, 12 mei, 2 juni en 16 juni. Elke week staat er een thema centraal dat uitgewerkt wordt.

Data

We starten met 3 informatie avonden op 27 januari, 10 februari en 24 februari 2021.
De verwerking en verdiepingsavonden op: 17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april, 12 mei, 2 juni en 16 juni.
Noteer ze alvast in jullie agenda. We hopen jullie allemaal te ontmoeten.
Nodig ook gerust nog andere mensen uit, die je de komende weken ontmoet. Binnen of buiten onze gemeente. Iedereen van harte welkom!

Cursusleider

De cursus wordt gegeven door Maaike van de Wetering-Wolswinkel. Toeruster bij Leven uit de Bron.

Locatie

De cursus wordt gegeven in de Maranathakerk, Hertenlaan 37 in Lunteren of online via Zoom.

Samenvatting