Discipelschapstraining via video

Discipelschapstraining: leren leven in de kracht van Jezus

Deze training heeft als doel om de gemeente toe te rusten. Juist in deze tijd komt het erop aan om stand te houden tegen aanvallen en verleidingen uit de zichtbare en onzichtbare wereld. Toch geloven we dat dit niet buiten Gods gezichtsveld en bemoeienis omgaat. We geloven dat Hij ons wil toerusten tot een vernieuwd christelijk leven in de kracht van de Heilige Geest.

Programma

De training start met een videotraining. Met een vervolg van zeven hoofdstukken die via Whatsapp worden aangeboden en tweewekelijks in kleine groepen worden besproken. Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. Er is ook ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider

De cursusleider is dominee Jelle de Kok, predikant toeruster van de PKN en Leven uit de Bron.

Data

In verband met corona wordt deze discipelschapstraining gegeven via videotraining. Hij start op vrijdagavond 30 oktober.

Plaats

Online

Onkosten

25 euro voor het cursusboek en een collecte voor stichting Leven uit de Bron. Verder wordt er een vrijwilliger bijdrage gevraagd om de kosten van de training te financieren.

Aanmelden

Je kunt je opgeven via mail bij ina_schokker@hotmail.com

Samenvatting