Basistraining

Basistraining Samen bouwen aan de kern van de kerk.
Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw

De beoefening van de kern van het gemeentezijn door de gemeente en de rol die predikant en kerkenraad daarin spelen staan centraal in de training “Samen bouwen aan de kern van de kerk. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw”.
De cursus wordt voor de zesde keer georganiseerd voor predikanten en kerkelijk werkers (deelname door een kerkenraadslid is mogelijk) en is erkend door de afdelingen voor Permanente Educatie van PKN, NGK en GKV. Door hantering van de CBA-methode – Communicatie, Bezinning en Activiteiten – wordt een interactief proces van ervarend leren bevorderd.
De combinatie van gemeenteopbouw en geloofsopbouw heeft een vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. De kern van het gemeentezijn bestaat uit drie dimensies:

  • Hart voor de Heer
  • Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
  • Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

In deze cursus leer je:

  • De vruchtbare samenhang tussen geloofsopbouw en gemeenteopbouw
  • Luisteren naar en antwoorden op Gods bedoelingen, beloften en opdrachten voor geloofs- en gemeenteopbouw
  • Het Evangelie vertalen naar beleid inzake pastoraat, liturgie, diaconaat, missionair werk en financieel beheer
  • Mogelijk ontwerp van een opbouwplan voor de eigen gemeente
  • Constructief omgaan met verschillen en geschillen
  • Aandacht geven aan de (missionaire) betekenis van een gemeente voor haar omgeving

Tijdens de zes cursusdagen wordt de samenhang tussen geloofs- en gemeenteopbouw volgens Leven uit de Bron besproken en beoefend. Daarbij wordt het inspirerende boek Oefenruimte van Sake Stoppels via concrete oefeningen vertaald in praktisch beleid.
Tussen twee cursusdagen in dient het voorbereidde deel met de eigen kerkenraad te worden verwerkt. Indien de kerkenraad niet (actief) participeert, is het mogelijk als ‘verkenner’ aan de cursus deel te nemen.  Indien mogelijk wordt de cursus afgerond door het schrijven van een beknopt opbouwplan dat toepasbaar is in de eigen gemeente.

De trainers

Drs. Jelle de Kok is predikant in Diever (PKN) en stafwerker toerusting Noord-Oost Nederland van het Evangelisch Werkverband. Vanaf 1 sept 2017 predikant in Wilsum. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft andere gemeenten erin begeleid. Hij geeft tevens regelmatig de training “Vruchtbaar omgaan met verschillen en geschillen” en (m.m.v. prof. dr. Stefan Paas) de training “Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving”.

Drs. Hugo Bos is predikant van de Gereformeerde kerk te Den Helder en is gecertificeerd consulent gemeenteopbouw Leven uit de Bron. Hij heeft ruime ervaring met de implementatie ervan in zowel de eigen als een andere gemeente. Eerder was Hugo Bos docent aan een middelbare theologische opleiding in Indonesië.

Belangstelling?

Wij raden het aan om voor aanmelding contact op te nemen met Jelle de Kok (06-25524481) of Hugo Bos (0223-694424) over uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de training.

Verplichte literatuur:
Marius Noorloos, Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw (2014).
Marius Noorloos, Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven (2016).
Sake Stoppels, Voor de verandering, werken aan vernieuwing in gemeente en parochie (2009).

Jelle de Kok, Drinken uit de Bron. Handreikingen voor het geloofsgesprek, om via geloofsopbouw te komen tot gemeenteopbouw (2015).

Aanbevolen literatuur:
Jan Hendriks, Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw(2008).

Kosten: €945

De cursist ontvangt een certificaat als bewijs van deelname wanneer ten minste 5 van de 6 collegedagen zijn bijgewoond en alle (voorbereidende) opdrachten zijn uitgevoerd.

Voor aanmeldingen zie  https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/samen-bouwen-aan-kern-kerk/

Deze cursus wordt u aanbevolen door:

Dr. Hans Schaeffer, postdoc onderzoeker praktische theologie TU Kampen:
“De training van Noorloos heeft zich bewezen als een waardevol instrument voor de ontwikkeling van geestelijk leidinggeven door de kerkenraad”

Theo van Leeuwen en Sake Stoppels in Handelingen:
In het themanummer ‘Tussen bevlogenheid en burn-out’ van Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap (2015/1) wordt de benadering van Marius Noorloos en Leven uit de Bron – gemeenteopbouw via geloofsopbouw – door Theo van Leeuwen en Sake Stoppels positief vermeld als middel voor kerkenraden en parochiebesturen om te komen tot een ‘gezamenlijke verdieping van hun spiritualiteit die ook de ‘zakelijke’ kanten van hun werk fundamenteel kleurt. Een citaat: ‘We noemen in dit verband het boek Leven uit de Bron van Marius Noorloos dat al aan de achtste druk toe is. Zijn grondstelling is dat gemeenteopbouw enkel mogelijk is langs de weg van gedeelde geloofsopbouw. Bij hem is  de zoektocht naar een diepere spiritualiteit nadrukkelijk een gezamenlijk proces (Noorloos 2014). Zonder gedeelde spiritualiteit vaart binnen de kerk geen leidinggevend orgaan wel, zo stelt hij. Noorloos doet het vooral goed in meer evangelisch-confessionele kringen, maar zijn methode is zeker ook een uitdaging aan andere ‘dwarslagen’ binnen de kerken.’ (p. 60).