Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling 

Hans van Ark, programmamanager missionair werk en kerkgroei Prot. Kerk,

Gijs Bronsveld, docent praktische theologie Ned. Geref. Predikantenopleiding,

René Erwich, lector geestelijk leiderschap Chr. Hogeschool Ede,

Theo Hettema, docent missionaire gemeenteopbouw seminarium Vrije Ev. Gem.,

Jan van Langevelde, predikant Chr. Geref. Kerk Zwolle,

Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband,

Herman Paul, bijzonder hoogleraar secularisatiestudies Rijks Universiteit Groningen,

Bas Plaisier, vroegere scriba van de Prot. Kerk en docent missiologie in Hong Kong,

Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie Prot. Theol. Universiteit,

Willem Smouter, voorzitter Evangelische Alliantie/Evangelische Zendingsalliantie,

Jan van ’t Spijker, docent missiologie en gemeenteopbouw Theol. Universiteit Chr.

Geref. Kerken,

Mees te Velde, voormalig rector Theol. Universiteit Geref. Kerken (vrijgemaakt),

Wim Dekker, emerituspredikant Oosterwolde, PKN