Leden GO groep

Leden interkerkelijke Gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron

Jelle de Kok, predikant Geref. Kerk (PKN) Diever, voorzitter

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker Prot. Gemeente Bedum en ’t Zandt, secretaresse

Jan Hermes, predikant van de Prot. Gemeente, Schoonebeek, penningmeester

Gerard Nederveen, predikant Ned. Geref. Kerk Dalfsen,

Henk Room, predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt) Soest-Baarn,

Mark Verrips, predikant Geref. Kerk (PKN) ’s-Gravenzande.