Organisatie

De interkerkelijke gemeenteopbouwgroep heeft een lage organisatiegraad. Zij streeft er naar om predikanten en kerkelijke werkers uit verschillende kerkgenootschappen in haar gemeenteopbouwgroep te betrekken. .

De GO groep wil graag mensen trainen die in hun eigen setting en kerkelijke achtergrond Leven uit de Bron in praktijk brengen via trainingen.

Er is een Raad van Advies om de GO groep scherp te houden en te ondersteunen in haar zoektocht om optimaal dienstbaar te zijn

Er is een Comité van aanbeveling opdat duidelijk mag zijn dat deze trainingen breed gedragen worden in kerkelijk Nederland

Wat financiën betreft is er een low budget. Tot nu toe worden alle onkosten door de deelnemers van de GO groep bekostigd. Een gift voor reis en vergaderkosten is van harte welkom.

Het beleidsplan kunt u hier lezen.