Over ons

Organisatie

Leven uit de Bron heeft een lage organisatiegraad. We willen graag mensen trainen die in hun eigen setting en kerkelijke achtergrond Leven uit de Bron in praktijk brengen via toerusting en trainingen.

Donaties

Voor de financiën zijn we afhankelijk van giften. We werken veel met vrijwilligers, een gift voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen met materiaal en voor kantoorkosten zijn van harte welkom. Een gift kunt u overmaken op rekening NL95 RABO 0300 6388 84 t.n.v. St. Leven uit de Bron.v

 

  Jelle de Kok

Via het Evangelisch Werkverband heeft hij vanaf sept 2017 vele gemeenten mogen ondersteunen met cursussen om geloofsopbouw vorm te geven. Daarnaast gaf hij trainingen aan kerkenraden (via de stichting Leven uit de Bron) om hen de principes van gemeenteopbouw via geloofsopbouw te onderwijzen. Vanaf 1 aug 2020 promoot hij de visie van Leven uit de Bron interkerkelijk, schrijft hij materialen en blijft hij trainingen geven. Vanaf 1 aug 2020 is hij ook ambulant predikant van de Brug in Spijkenisse.

  Maaike van de Wetering-Wolswinkel

Mijn naam is Maaike van de Wetering-Wolswinkel(1983) getrouwd met mijn lieve man.Samen hebben we 3 kinderen en zijn we actief lid van de Hervormde Gemeente in Scherpenzeel(PKN). Ik werk als ergo-handtherapeut in Zeit. 

Waarom ik toeruster ben geworden? Van binnenuit ken ik het verlangen die ook om me heen zie groeien in de traditionele gemeenten, om te leven door de Geest en in de waarheid.  Leren luisteren naar God en te leven in Christus, maakt ook veel mensen angstig, onzeker of wantrouwig. Zij vragen zich af: ‘Hoe weet je nu of het God was? Wie ben ik om dat te mogen?

Het is Gods verlangen en Zijn idee vanaf de schepping om één te zijn met ons. In Christus is dit hersteld en wie Zijn wij om Gods verlangen naast ons neer te leggen!? Als toeruster bij het ‘Leven uit de Bron’ weet ik me geroepen door God, om Zijn gemeente hierin te helpen op te bouwen en toe te rusten in Zijn weg. Mijn droom is dat we als christenen zullen leven in intimiteit met God, in eenheid met elkaar en in Zijn autoriteit op deze wereld.

 • Jan Hermes
  predikant van de Prot. Gemeente, Schoonebeek, voorzitter
 • Jeltsje Elzinga
  kerkelijk werker Prot. Gemeente Grijpskerk, secretaresse
 • Willem Boorsma
  voormalig voorganger Evangelisch Thuisgemeente Drachten
 • Gerard Nederveen
  predikant Ned. Geref. Kerk Dalfsen

Er is een Raad van Advies om het bestuur scherp te houden en te ondersteunen in haar zoektocht om optimaal dienstbaar te zijn

 • Nynke Dijkstra, missionair bevlogen beleidssecretaris van de Protestantse Kerk
 • Robert Doornenbal, docent spiritualiteit en missionair leiderschap Chr. Hogeschool Ede
 • Hans Schaeffer, professor praktische theologie Theologische. Universiteit Kampen
 • Sake Stoppels, CHE lector Christelijke Hogeschool Ede.
  Daan van der Waals, zelfstandig communicatieadviseur, journalist en columnist
 • Marius Noorloos, gemeenteadviseur en seniortrainer Leven uit de Bron

Er is een Comité van aanbeveling opdat duidelijk mag zijn dat deze trainingen breed gedragen worden in kerkelijk Nederland

 • Gijs Bronsveld, Predikant in Hattem en voormalig docent praktische theologie Ned. Geref. Predikantenopleiding
 • René Erwich, lector geestelijk leiderschap Chr. Hogeschool Ede
 • Theo Hettema, docent missionaire gemeenteopbouw seminarium Vrije Ev. Gem.
 • Jan van Langevelde, predikant Chr. Geref. Kerk Zierikzee
 • Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband
 • Herman Paul, bijzonder hoogleraar secularisatiestudies Rijks Universiteit Groningen
 • Bas Plaisier, vroegere scriba van de Prot. Kerk en docent missiologie in Hong Kong
 • Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie Prot. Theol. Universiteit
 • Willem Smouter, predikant NGK in Apeldoorn
 • Jan van ’t Spijker, docent missiologie en evangelistiek Theologische Universiteit Apeldoorn (Chr. Geref. Kerken)
 • Mees te Velde, voormalig rector Theol. Universiteit Geref. Kerken (vrijgemaakt)
 • Wim Dekker, emerituspredikant Oosterwolde, PKN