Over ons

Toerusters

Jelle de Kok

Maaike van de Wetering-Wolswinkel

Bestuur

Jan Hermes

predikant van de Prot. Gemeente, Schoonebeek, voorzitter

Jeltsje Elzinga

kerkelijk werker Prot. Gemeente Grijpskerk, secretaresse

Willem Boorsma

voormalig voorganger Evangelisch Thuisgemeente Drachten

Gerard Nederveen

predikant Ned. Geref. Kerk Dalfsen

Raad van Advies

Er is een Raad van Advies om het bestuur scherp te houden en te ondersteunen in haar zoektocht om optimaal dienstbaar te zijn

 • Nynke Dijkstra, missionair bevlogen beleidssecretaris van de Protestantse Kerk,
 • Robert Doornenbal, docent spiritualiteit en missionair leiderschap Chr. Hogeschool Ede,
 • Hans Schaeffer, professor praktische theologie Theologische. Universiteit Kampen,
 • Sake Stoppels, CHE lector Christelijke Hogeschool Ede.
 • Daan van der Waals, zelfstandig communicatieadviseur, journalist en columnist.
 • Marius Noorloos, gemeenteadviseur en seniortrainer Leven uit de Bron

Comite van Aanbeveling

Er is een Comité van aanbeveling opdat duidelijk mag zijn dat deze trainingen breed gedragen worden in kerkelijk Nederland

 • Gijs Bronsveld, Predikant in Hattem en voormalig docent praktische theologie Ned. Geref. Predikantenopleiding,
 • René Erwich, lector geestelijk leiderschap Chr. Hogeschool Ede,
 • Theo Hettema, docent missionaire gemeenteopbouw seminarium Vrije Ev. Gem.,
 • Jan van Langevelde, predikant Chr. Geref. Kerk Zierikzee,
 • Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband,
 • Herman Paul, bijzonder hoogleraar secularisatiestudies Rijks Universiteit Groningen,
 • Bas Plaisier, vroegere scriba van de Prot. Kerk en docent missiologie in Hong Kong,
 • Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie Prot. Theol. Universiteit,
 • Willem Smouter, predikant NGK in Apeldoorn,
 • Jan van ’t Spijker, docent missiologie en evangelistiek Theologische Universiteit Apeldoorn (Chr. Geref. Kerken),
 • Mees te Velde, voormalig rector Theol. Universiteit Geref. Kerken (vrijgemaakt),
 • Wim Dekker, emerituspredikant Oosterwolde, PKN

Documenten

Organisatie

Leven uit de Bron heeft een lage organisatiegraad. We willen graag mensen trainen die in hun eigen setting en kerkelijke achtergrond Leven uit de Bron in praktijk brengen via toerusting en trainingen.

Donaties

Voor de financiën zijn we afhankelijk van giften. We werken veel met vrijwilligers, een gift voor onkostenvergoedingen en kantoorbenodigdheden is van harte welkom. Een gift kunt u overmaken op rekening NL95 RABO 0300 6388 84 t.n.v. St. Leven uit de Bron.