Partnerschap EW

De GO Leven uit de Bron heeft er bewust voor gekozen om interkerkelijk te zijn. Dit om voor alle kerken toegankelijk te zijn en hen te kunnen dienen.

Er wordt wel gestreefd naar partnerschappen met kerken en organisaties die de trainingen van Leven uit de Bron van harte ondersteunen. Zo kan er over en weer een bevruchtende samenwerking ontstaan.

De GO Leven uit de Bron is dankbaar dat er een partnerschap is gesloten met het EW (Evangelisch Werkverband). In goede samenwerking willen we elkaar zo tot zegen zijn en samen werken aan de geestelijke vernieuwing van Zijn kerk in Nederland. Zie voor info EW www.ewv.nl

Nieuwe partners zijn van harte welkom om elkaar tot zegen te zijn!