Raad van Advies

Mariska van Beusichem, predikant Vluchtheuvelgemeente (PKN) in Zetten en medeontwerper van het project geestelijke begeleiding Weg van leven,

Nynke Dijkstra, projectmedewerker missionair werk en kerkgroei Prot. Kerk,

Robert Doornenbal, docent spiritualiteit en missionair leiderschap Chr. Hogeschool Ede,

Hans Schaeffer, docent praktische theologie Theol. Universiteit Geref. Kerken (vrijgemaakt),

Sake Stoppels, universitair docent kerkopbouw Vrije Universiteit Amsterdam,

Daan van der Waals, zelfstandig communicatieadviseur, journalist en columnist.

Marius Noorloos, gemeenteadviseur en seniortrainer Leven uit de Bron