Trainingen predikant/kerkelijk werker

In seizoen 2016/2017 worden er drie trainingen aangeboden

Voor elke training van 6 dagen zijn 3,5 PE te verdienen indien er concreet met de kerkenraad samengewerkt wordt. Of 2,0 PE indien men als waarnemer deel neemt.

De trainingen worden via de TUKampen gegeven. De studiepunten gelden ook voor predikanten in de PKN, CGK en NGK.

het betreft de volgende trainingen

  1. Basistraining: samen werken aan de kern van de kerk, via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw
  2. Vruchtbaar omgaan met verschillen (training gericht op hart voor elkaar als Zijn volgelingen)
  3. Missionaire training (training gericht op hart voor Gods werk in de wereld)