Een bron van Leven
Als gemeenteleden, predikanten en kerkenraden drinken uit deze Bron en hun ervaringen, inzichten en vragen gaan delen dan groeien ze in geloof.

Wat is er voor jou?

Om de visie en methode van Leven uit de Bron breder bekend te maken worden er cursussen voor gemeenteleden en trainingen voor kerkenraden, classes en werkgemeenschappen aangeboden. Voor predikanten en kerkelijk werkers hebben we maatwerk trainingen en coaching.

Tijdens een training worden de principes verder toegelicht en geoefend.

Gemeenteleden

Gemeenteopbouw door geloofsverdieping: cursussen voor gemeenteleden

Introductieavonden (1 avond)
· Bronproeverij met ds. Marius Noorloos of ds. Jelle de Kok met boek van Vruchten uit de Bron als follow up
· Leven uit de Bron :Wie is de Bron, hoe drink je (samen)uit de Bron, hoe wordt je en bron (Johannes 4)

Introductiecursussen (3 avonden)
· Drinken uit de Bron*: Zelf, samen en anderen laten drinken (3 avonden)
· Ruimte voor de Geest* in de kerk, in jou en in de ander; (3 avonden)

Verdiepingscursussen: (3 avonden)
Drie cursussen van 3 avonden. Elke avond wordt opgebouwd vanuit CBA. Dat is Contact met God en elkaar, Bezinning en vertalen naar de praktijk (A van activiteit)
1. Hart voor de Heer
· Vruchtbaar bijbel lezen: Hoe openbaart God zich door Zijn Woord/ Lectio devina
· Bidden: In contact met Hart van God door de Geest
· Wandelen met God: Intimiteit integreren in het dagelijks leven

2. Hart voor elkaar
· Gezinsleven door de Vader: Gemeenschap in Zichzelf en in ons samen. Kinderen van één Vader.
· Jezus als oudste Broer: Goed voorbeeld in Christus, doet goed volgen. Vruchtbaar omgaan met verschillen: aanvaard elkaar zoals Christus ons heeft aanvaard.
· Verbonden door de Heilige Geest: Hoe kijk je naar elkaar vanuit de vrucht van de Geest. Geest verbindt, verdraagt, verdiept relaties, maakt ons dienstbaar aan elkaar, leert ons omgaan met verschillen door de ander te zien als iemand die van Christus is

3. Hart voor de wereld*: wat kan een traditionele kerk leren van pioniersplekken
· Vier dimensies van kerkzijn
· Drie mogelijkheden voor de missionaire kerk
· Missionaire maaltijd

Voor wie nog meer wil investeren
· Discipelschapstraining*: Leren leven in de kracht van Jezus. Een weekend met daarna het lezen van een dagboek in 7 weken. Het weekend is live en het dagboek lezen wordt via korte video’s per dag ondersteund. Deze training is beschikbaar
· Groeien in geloof. Een cursus van 7 avonden. We doorlopen met je de weg van het geloof van baby naar volwassenheid. (deze cursus is nog in ontwikkeling)
. Gaven en talenten in de praktijk

Leiding

Het geven van trainingen aan kerkenraden, classis en werkgemeenschappen. Dit doen we op avonden of via retraites en is veelal maatwerk. We kijken wat voor jullie situatie van toepassing is. Een retraite is een dag of weekend waarin we met elkaar optrekken. De trainingen worden door gecertificeerde trainers gegeven.

  • Basistraining: Leven uit de Bron, hierin wordt gemeenteopbouw via geloofsopbouw met de drie dimensies en de CBA-methode geleerd. Deze training kan 1 dag zijn of 3 / 4 avonden.
  • Training: Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander. Hoe kun je hier met elkaar van hart tot hart over spreken en laten doorwerken in het beleid van de gemeente.
  • Vruchtbaar omgaan met verschillen. Hoe ga je om met de verschillen in de gemeente zodat ze inspireren en activeren.
  • Wat kan een traditionele gemeente leren van pioniersplekken m.b.t. missionair gemeentezijn.
  • Een training toegespitst op een vraag die leeft binnen de kerkenraad.

Aanbod

Professionals

Het trainen en coachen van predikanten en kerkelijk werkers via de cursussen zodat
zij die met hun eigen kerkenraad en gemeenteleden kunnen beoefenen. Het betreft
de volgende cursussen:

  • Basistrainingen: Leven uit de Bron, Ruimte voor de Geest
  • Relatietraining: Vruchtbaar omgaan met verschillen
  • Missionaire training: Christelijke missie in een postchristelijke samenleving
  • Persoonlijke training: coaching, maatwerk

Aanbod